PLASTUM Trading s.r.o.

Tel.: 731 771 853

TIVAR 1000 [PE] Polyetylen

Mezi nejdůležitější vlastnosti se řadí:

 • nízká měrná hmotnost ve srovnání s ostatními technickými plasty (méně než 1g/cm3)
 • velmi dobré elektroizolační a dielektrické vlastnosti u čistých tříd materiálů
 • dobrá odolnost proti vysoké radiaci (gama a rentgenové paprsky)
 • dostatečná mechanická pevnost, tuhost a odolnost proti tečení
 • vysoká rázová houževnatost dokonce i při nízkých teplotách
 • dobrá odolnost proti otěru a oděru
 • vhodný pro potravinářské účely
 • vynikající chemická odolnost
 • velmi nízká absorpce vody
 • výborná obrobitelnost
 • není samozhášivý

Materiál vykazuje velmi dobře vyvážený profil vlastností. Kombinace těchto vlastností umožňuje dobrou odolnost opotřebení a odolnost proti oděru s vynikající rázovitou houževnatost při teplotách až -200°C.

web icon Koupit

Materiál má vysokou rázovitou houževnatost a odolnost proti opotřebení. Vykazuje příznivý poměr ceny a výkonu pro aplikace v mnoha průmyslových odvětví s méně náročnými požadavky.

web icon Koupit

Tento materiál byl speciálně vyvinut pro náročné aplikace, kde dochází ve velké míře k mechanickému obrušování povrchů (abrazi). Materiál je antistatický a odolný proti UV záření. Vzhledem ke svým vlastnostem může u některých aplikací snižovat možnost výbuchu (zamezuje vznikání náboje na povrchu).

web icon Koupit

Přísady tohoto materiálu mu propůjčují antistatické vlastnosti, které jsou často nutné pro UHMW-PE komponenty pracující při vysokých rychlostech.

web icon Koupit

TIVAR DS je modifikovaný polyetylén s velmi vysokou molekulovou hmotností. Tento materiál díky výrobnímu procesu vykazuje extrémní odolnost proti oděrům a otěru. Je vhodný zejména v těžkém průmyslu pro výrobu dílů, které pracují v extrémních podmínkách a jsou namáhány silným zatížením.

TIVAR Cestidur je modifikovaný polyetylén s velmi vysokou molekulovou hmotností. Tento materiál díky výrobnímu procesu vykazuje extrémní odolnost proti oděrům a otěru. Je vhodný zejména v těžkém průmyslu pro výrobu dílů, které pracují v extrémních podmínkách a jsou namáhány silným zatížením.

web icon Koupit

Díky mazivům vmíchaným v tomto materiálu s vyšší molekulovou hmotností, nabízí nižší koeficient tření a zvyšuje odolnost proti opotřebení a oděru než u materiálu TIVAR 1000. Tyto přísady také zlepšují elektrostatickou odolnost a výrazně zvyšují odolnost proti UV záření.

web icon Koupit

Materiál je velmi vhodný pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Jeho složení je vhodné pro použití ve styku s potravinami.

Tento materiál s extrémně vysokým stupněm polymerace obsahuje kovově detekovatelnou přísadu. Vlastnosti, jako je houževnatost, odolnost proti nárazu, ještě lepší odolnost opotřebení a odolnost proti oděru a také vyhovující složení pro styk s potravinami předurčují tento materiál pro použití právě v potravinářském a obalovém průmyslu.

web icon Proč modrý POM a MD materiály ?

web icon Koupit

Složení tohoto materiálu poskytuje vyšší odolnost proti opotřebení než u materiálu TIVAR 1000. Jeho přední vlastností je vysoká otěruvzdornost a proto je vhodný pro aplikace, kde je vyžadována vysoká přesnost zejména v kombinaci s přesným pohybem.

Tento polyetylén s velmi vysokým stupněm polymerace obsahuje speciální přísady, a tato kombinace má za následek materiál s extrémně zvýšenou odolností proti opotřebení a kluzné vlastnosti tohoto materiálu jsou výrazně lepší než u materiálu TIVAR 1000.

web icon Koupit

Tento druh vysokomolekulárního polyetylénu má jako přísadu, mimo jiné, mikro skleněné perly, speciálně vyvinuté pro použití v papírenském průmyslu.

web icon Koupit

TIVAR SuperPlus je proti míře opotřebení optimalizovaný, částečně zesíťovaný UHMW-PE materiál s extrémně vysokým stupněm polymerace pro použití ve většině náročných aplikacích a prostředí.

web icon Koupit

Speciální aditiva snižují rychlost oxidace materiálu při vyšších teplotách a tím zpomalují degradaci materiálu a prodlužují životnost opotřebení. TIVAR H.O.T. je také vhodný pro styk s potravinami.

web icon Koupit

TIVAR Burnguard obsahuje jako přísadu velmi efektivní non-halogenové látky zpomalující hoření. Splňuje požadavky testovací metody UL 94 V-0 od 6 mm tloušťky je samozhášecí. Má také výrazně vyšší odolnost proti UV záření.

web icon Koupit

Velmi výraznou vlastností tohoto druhu polyetylénu je jeho vylepšená elektrická vodivost a odolnost proti UV záření.


web icon Koupit

TIVAR BOROTRON UH015 | UH030 | UH050 [UHMW-PE + bor na bázi přísady]
standardní barva: přírodní

TIVAR BOROTRON UH je speciální polyetylen s molekulovou hmotností 5 000 000 g/mol a s přísadou bóru (1,5-5%). Byl speciálně vyvinut pro neutronové stínění v jaderných zařízeních (Má schopnost pohlcovat neutrony).

web icon Koupit


Tabulka odolnosti proti oděru - objemová ztráta:

PE 1000 80 PEHD 300 550
TIVAR DS 85 PTFE 650
TIVAR 1000 ASTL 85 POM C 700
UHLÍKOVÁ OCEL 190 PVC-U 920
ERTALON 66 SA 200 PLEXI 1800
PE 500 350 TEXTIT 2500
PP-H 500 BUKOVÉ DŘEVO 2800
Součásti vyrobené z TIVARu 1000 Součásti vyrobené z TIVARu 1000 Součásti vyrobené z TIVARu 1000

Součásti vyrobené z TIVAR TECHu

Součásti vyrobené z TIVARu 1000

Součásti vyrobené z TIVARu 1000

Součásti vyrobené z TIVARu 1000 Součásti vyrobené z TIVARu 1000 Polotovary TIVAR 1000

Součásti vyrobené z TIVARu 1000

Součásti vyrobené z TIVARu 1000

Polotovary TIVAR 1000

Polotovary TIVAR 1000 Polotovary TIVAR Součásti vyrobené z TIVARu 1000

Polotovary TIVAR 1000

Polotovary TIVAR Ceram P

Součásti vyrobené z TIVARu 1000

Součásti vyrobené z TIVARu 1000 Součásti vyrobené z TIVARu 1000

Součásti vyrobené z TIVARu 1000

Součásti vyrobené z TIVARu 1000Výběr materiálu