PLASTUM Trading s.r.o.

Tel.: 731 771 853

Copyright

Copyright

Veškerý obsah této internetové prezentace PLASTUM Trading s.r.o. je: Copyright © 2015 - PLASTUM Trading s.r.o. (dále jen PLASTUM), Letošov 71, Nesovice, 683 33, Česká republika, a/nebo partnerů. Tato prezentace je uživatelům k dispozici pouze pro jejich osobní a nekomerční využití. Uživatel nesmí modifikovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet pozměněné materiály nebo prodávat informace, software, produkty nebo služby získané z této prezentace.

Využívání Internetové prezentace

Uživatel nebo jeho zákonný zástupce, který využívá internetové prezentace PLASTUMu, je plně odpovědný za veškeré používání této prezentace. Uživatel nesmí provádět žádné kroky, které by vedly k poškození dobrého jména PLASTUMu nebo způsobily finanční ztrátu společnosti PLASTUM.

Zodpovědnost za obsah prezentace

Informace publikované v této prezentaci mohou obsahovat nepřesnosti a chyby. Společnost PLASTUM Trading s.r.o. může provádět změny a opravy kdykoli a neručí za jakékoli škody, které by mohly vzniknout využitím informací, softwaru, produktů a služeb z této prezentace.

Odkazy na třetí strany

Tato prezentace může obsahovat odkazy na třetí strany, které nejsou spravovány společností PLASTUM. PLASTUM v žádném případě nezodpovídá za obsah, produkty nebo služby těchto stránek. Tyto odkazy jsou zde umístěny pouze pro vaše pohodlí.

Zodpovědnost za komunikační prostředí

PLASTUM v žádném případě nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost prostředí internetu a případné škody, které by tím mohly uživatelům vzniknout.

Jak PLASTUM používá cookies a obdobné technologie?

PLASTUM používá cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Tyto technologie umožňují PLASTUMu poskytnout Vám informace přizpůsobené Vašim potřebám a jejich efektivní administraci. Pokud k technologii cookies nemáte důvěru, lze je ve Vašem prohlížeči zakázat. V nápovědě ve Vašem prohlížeči najdete o této technologii obecné informace, stejně tak i návod, jak cookies zakázat.

Ochrana dat

Respektujeme Vaše soukromí, a proto věnujeme ochraně Vašich osobních informací náležitou pozornost. Rovněž jsme zahrnuli informace jak předcházet tomu, aby Vaše informace byly shromažďovány nebo sdíleny. PLASTUM si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoliv upravit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění.

Zásady ochrany soukromí

PLASTUM vždy respektuje Vaše soukromí. PLASTUM věnuje ochraně Vašich osobních informací náležitou pozornost. Tyto „Zásady ochrany soukromí“ Vám odpoví na dotazy, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Rovněž jsme zahrnuli informace, jak předcházet tomu, aby vaše informace byly shromažďovány nebo sdíleny. PLASTUM si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoliv upravit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. Pokud Zásady upravíme nebo aktualizujeme, zveřejníme je zde a jakékoliv úpravy se budou vztahovat na všechny informace shromážděné PLASTUMem, včetně informací již shromážděných. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k Zásadám ochrany soukromí, kontaktujte PLASTUM prostřednictvím kontaktů na internetových stránkách www.plastum.cz/kontakty.

Jaké informace shromažďujeme a jak je využíváme?

Shromažďujeme informace o Vašich návštěvách. Jsou to informace o poskytovateli služby, typu prohlížeče, operačním systému, našich navštívených stránkách a datech a časech přístupu, abychom optimalizovali Vaše zkušenosti a zkvalitnili Váš čas strávený na webu PLASTUMu. Také sledujeme, z jakého místa na webu jste přišli. Můžeme si ponechat Vaše jméno, a eventuálně další osobní informace, pokud nám tyto informace poskytnete. Můžeme Vás požádat o dobrovolné poskytnutí informací o Vašich osobních nebo profesních zájmech, demografii, zkušenostech s našimi produkty a Vaše preference způsobu kontaktování. Využíváme tyto informace k přípravě nabídek přizpůsobených Vašim zájmům. Například, můžete obdržet speciální nabídku do vašich oblíbených destinací nebo můžete být požádáni účastnit se průzkumu.

S kým sdílíme Vaše osobní informace?

Neprodáme Vaše jméno nebo soukromé informace třetím stranám, a nezamýšlíme to ani v budoucnu. PLASTUM Vám rovněž může zaslat propagační nabídky v součinnosti s marketingovými partnery. V případě požadavku na zpracování statistických informací externím subjektem, mohou být předmětná data výzkumu poskytnuta třetím stranám. Tyto třetí strany jsou smluvně vázány k mlčenlivosti a prodej osobních informací je těmto subjektům zapovězen pod přísnými sankcemi. Se třetími stranami můžeme sdílet anonymní, neosobní, celkové informace o všech našich uživatelích.Výběr materiálu