PLASTUM Trading s.r.o.

Tel.: 731 771 853

SEMITRON ESd [statický disipativní]

Mezi nejdůležitější vlastnosti se řadí:

  • není použit žádný kov/grafit ani uhlíkový prášek
  • odvod elekrických výbojů 5 kV za 2 vteřiny
  • trvale staticky disipativní

Je staticky disipativní materiál ideální pro použití v průmyslu při manipulaci s jinými materiály, je skvělou volbou pro přípravky k upínání součástek používaných při výrobě pevných disků nebo pro manipulaci s materiály v průběhu výrobních procesů.

web icon Koupit

Tento materiál má vynikající tepelnou odolnost až do výše 210°C, vykazuje rozměrovou stálost [má velmi nízký koeficient lineární tepelné roztažnosti a malou nasákavost], je ideální pro výrobu manipulační zařízení v elektrických / elektronických průmyslových odvětvích stejně tak jako při výrobě polovodičů.

web icon Koupit

Materiál tohoto typu nabízí vynikající kombinaci nízkého tření, dobrou rozměrová stálost a statickou disipaci. Zatímco použití čistého PTFE způsobuje problémy s elektrickými výboji, tento materiál poskytuje kontrolované vybíjení statického náboje při zachování typických vlastností PTFE, jako je široká chemická odolnost a nízký koeficient tření.

Tento materiál je prvním průmyslovým plastem s kombinací statické disipace, vysoké pevnosti a odolnosti proti tepelnému stárnutí. Je ideální pro výrobu nestů, soketů, stykačů pro testovací zařízení používaná v polovodičovém průmyslu. Hlavní výhodou tohoto typu materiálu je jeho vyjímečná schopnost odolávat dielektrickým breakdownům při vysokých napětích [>100 V]. Zatímco např. typická uhlíková vlákna se stávají nevratně více vodivá již při vystavení středním napětím, SEMITRON ESd 520HR si udržuje své elektrické schopnosti přes široké rozpětí napětí od 100 V až do 1000 V při zachování svých mechanických hodnot.

web icon Koupit

Součásti vyrobené ze SEMITRONu ESd Polotovary SEMITRON ESd Polotovary SEMITRON ESd

Součásti vyrobené ze SEMITRONu ESd

Polotovary SEMITRON ESd

Polotovary SEMITRON ESd

Polotovary SEMITRON ESd

Polotovary SEMITRON ESdVýběr materiálu