PLASTUM Trading s.r.o.

Tel.: 731 771 853

ERTALYTE [PET] Polyetylentereftalát

Polotovary, které jsou vyráběné z krystalického termoplastického polyesteru uvádíme na trh pod obchodním označením ERTALYTE v případě čistého produktu bez přísad a ERTALYTE TX jako plněný produkt (speciální ložiskový a kluzný plast).

Mezi nejdůležitější vlastnosti se řadí:

 • 100% omyvatelnost v potravinářském provozu, jak vodou tak i chemickými prostředky
 • vynikající odolnost proti opotřebení (srovnatelná s odolností silonů)
 • fyziologicky netečný (vhodný pro styk s potravinami)
 • vysoká mechanická pevnost, tuhost a tvrdost
 • vysoká rozměrová stabilita - lepší než POM
 • mléčně bílý - potravinářské provozy
 • velmi dobrá odolnost proti tečení
 • nízký a stálý koeficient tření

Možnosti použití:

 • rozměrově stálé části pro přesné mechanismy: pouzdra, kluzné dráhy, ozubená kola, válce, součásti čerpadel, atd.
 • obzvlášť zatížená ložiska, pouzdra, podložky, vodící zařízení atd.
 • součástí v potravinářství a balících linkách
 • izolační elektrotechnické komponenty

Specifické vlastnosti tohoto krystalického PET materiálu, jsou vhodné zejména pro výrobu mechanicky přesných průmyslových součástek, které mají vydržet vysoké zatížení a jsou vystaveny značnému opotřebení.

web icon Koupit

Je polyethylentereftalátová sloučenina obsahující rovnoměrně rozptýlené pevné mazivo. Jeho specifické složení a vlastnosti jsou velmi vhodné pro výrobu ložisek. Nabízí nejen vynikající odolnost proti opotřebení, ale také mnohem nižší koeficient tření ve srovnání s materiálem ERTALYTE, jakož i vyšší schopnost pracovat ve vyšších tlacích.

web icon Koupit

Součásti vyrobené z ERTALYTu Kladka vyrobená z ERTALYTu Součásti vyrobené z ERTALYTu

Součásti vyrobené z ERTALYTu

Kladka vyrobená z ERTALYTu

Součásti vyrobené z ERTALYTu

Součásti vyrobené z ERTALYTu Polotovary ERTALYTE TX Součásti vyrobené z ERTALYTu TX

Součásti vyrobené z ERTALYTu

Polotovary ERTALYTE TX

Součásti vyrobené z ERTALYTu TX

Součásti vyrobené z ERTALYTu Součásti vyrobené z ERTALYTu

Součásti vyrobené z ERTALYTu

Součásti vyrobené z ERTALYTuVýběr materiálu