PLASTUM Trading s.r.o.

Tel.: 731 771 853

SHAPE-PLAST [CAPA 6800] 2-Oxepanone, homopolymer

SHAPE-PLAST [CAPA 6800] modelovací termoplastická hmota pro výrobu prototypů, pro vývojáře, pro modeláře, kutily, výtvarníky, náplň pro 3D tiskárny

SHAPE-PLAST je revoluční modelína - termoplastická hmota pro výrobu prototypů a řešení výrobních problémů, které jsou mimo možnosti jiných běžných konstrukčních materiálů. Tato modelovací hmota rychle měkne a taví se v horké vodě, barva se změní z bílé na čirou (stačí zalít vodou z varné konvice, na povrch nádoby se za této teploty plast nelepí) či v horkém vzduchu a po vytažení z vody (pozor, neopařit se !) do požadovaného tvaru okamžitě tvarovat rukou či nástrojem. Při tvarování se chová jako plastelína. Nemá tvarovou paměť. Požadovaný výrobek je tak možno vyrobit v několika minutách.
Často umožní nahradit výrobu dílů vstřikolisem či obráběním. Modelovací hmota po zchlazení ztuhne a má tvrdost jako nylon, tvrdý, kluzný a pružný materiál. Ztuhnutí je možno urychlit např. tekoucí studenou vodou.
V tuhém stavu má mléčně bílou barvu, kolem 62°C se stává průhledným. Je netoxický. Bez nebezpečí degradace lze tuto modelínu opakovaně uvádět do plastického stavu a nově vytvarovávat do jiné aplikace. Mnoho možností použití pro hobby, modeláře, vynálezce, konstruktéry, pro vývoj a stavbu stavbu různých prototypů, spojování mechanických prvků v kovovýrobě, protetických dlah, kluzná uložení, spojovací upevňovací prvky, drobnosti v elektronice, držáky LED a jiných součástek, svítilen, robotů, ortopedické pomůcky, modely pro vakuové tvarování, rychlé opravy a různé DIY projekty, užitečné drobnosti a udělátka a pod.
Dá se použít i jako hot melt lepidlo v tavných pistolích, v 3D tiskárnách atd.

Dodává se ve formě cca 3 mm pellet, biodegradabilní, žádné toxické účinky, není nebezpečný. Dobrá odolnost proti vodě, oleji a některým rozpouštědlům. Rozpustný v aromatických rozpouštědlech a chlorovaných uhlovodících. Lineární polyester s vysokou molekulovou hmotností, odvozený od kaprolaktonu. Kompatibilní s širokou řadou běžných termoplastů. Skladovat na suchém místě, mimo dosahu zdrojů tepla.


Materiál je dodáván na váhu, množství dle potřeby.

SHAPE-PLAST

SHAPE-PLAST


Technická specifikace:

Fyzikální norma pelety o velikosti cca 3mm
Barva bílá
Hustota (g/cm3 při 60°C) 1,10 g/cm3 při 60°C
Molekulová hmotnost 80000
Tvrdost (Shore D) 50
Bod tání (°C) 58°C - 60°C
Bod vzplanutí (°C) 275°C
Skelný bod Tg (°C) -60°C
Pevnost v tahu (kg/cm2) 580 kg/cm2
Pevnost v tahu (MPa) 58 Mpa
Prodloužení do přetržení (%) 800 %
Obsah vody (%) <1 %
Teplota rozkladu (°C) cca 200°C


Výběr materiálu