PLASTUM Trading s.r.o.

Tel.: 731 771 853

TECHTRON HPV PPS [PPS] Polyfenylensulfid

Mezi nejdůležitější vlastnosti se řadí:

  • vysoká max. přípustná provozní teplota až 220°C trvale, 260°C krákodobě
  • velmi dobrá odolnost proti pronikavé radiaci (gama a rentgenové záření)
  • špičková odolnost proti otěru i při snížených teplotách
  • dobré elektroizolační a dielektrické vlastnosti
  • vysoká mechanická pevnost, tuhost a tvrdost
  • vynikající odolnost proti působení chemikálií
  • velmi dobrá odolnost proti tečení
  • velmi dobrá rozměrová stálost
  • velmi nízký koeficient tření
  • inherentní nízká hořlavost

Prokazuje výbornou kombinaci vlastností jako je teplotní odolnost, požární odolnost, vysoká pevnost a tuhost, velká chemická odolnost, nízká nasákavost, odolnost proti opotřebení, rozměrová stálost a odolnost vůči tečení i při vyšších teplotách. Nalezne uplatnění v aplikacích, kde PA, POM, PET a jiné plasty nejsou vhodné nebo tam, kde PI, PEEK a PAI jsou příliš nákladná řešení a je třeba hledat úsporu. Díky rovnoměrnému rozložení vnitřního maziva vykazuje vynikající odolnost proti opotřebení a nízký koeficient tření.

web icon Koupit

Součásti vyrobené z PPS Polotovary TECHTRON HPV PPS Polotovary PPS

Součásti vyrobené z PPS

Polotovary PPS

Polotovary PPSVýběr materiálu