PLASTUM Trading s.r.o.

Tel.: 731 771 853

ERTACETAL [POM] Polyoxymetylen

Polyoxymetyleny, ("polyacetaly"), dělíme do několika skupin. Mezi nejdůležitější z nich řadíme následující:
POM C, POM H, POM C GF, POM C ESd, POM H-TF.

Rozdílnost fyzikálních vlastností níže uvedených typů materiálů jsou dány složením a stavbou jejich molekulových řetězců.

ERTACETAL se velmi dobře obrábí na mechanických soustruzích a je velmi vhodný pro výrobu přesných mechanických součástí.

Mezi nejdůležitější vlastnosti se řadí:

 • 100% omyvatelnost v potravinářském provozu, jak vodou tak i chemickými prostředky
 • fyziologicky netečný (vhodný pro styk s potravinami)
 • vysoká rázová houževnatost i při nízkých teplotách
 • velmi dobrá rozměrová stálost (nenásákavý)
 • vysoká mechanická pevnost, tuhost a tvrdost
 • mléčně bílý - potravinářské provozy
 • bez efektu "ulpívání" na protikusu
 • dobrá odolnost proti tečení
 • vynikající obrobitelnost
 • dobré kluzné vlastnosti
 • vynikající pružnost
 • není samozhášivý

Možnosti použití:

 • součásti pracující nepřetržitě ve vodě o teplotě 60-80°C (ERTACETAL C)
 • všechny druhy rozměrově stálých přesných strojních součástí
 • ložiska a ozubená kola s malou světlostí
 • izolační elektrotechnické komponenty
 • silně zatížené nosné plochy a válce
 • "zacvakávací" montážní sestavy
 • ozubená kola s malým modulem
 • sedla ventilů
 • vačky

Tento materiál je kopolymer acetalu. Vedle standardní bílé a černé barvy, je k dispozici mnoho dalších barev, které všechny splňují atest FDA pro styk s potravinami. Tento materiál je vysoce odolný vůči hydrolýze, silným zásadám a tepelně-oxidační degradaci než POM-H.

web icon Proč modrý POM a MD materiály ?

web icon Koupit

Tento kopolymer acetalu je vodivý. Jedná se o speciálně vyvinutou třídu acetalu pro využití v aplikacích kde jsou vyžadovány vlastnosti materiálu POM C, ale je zde výhoda velmi dobré elektrické vodivosti a lze jej použít v elektrických aplikacích nebo také v aplikacích kde je vysoké riziko výbuchu. Pro případy ATEX musí být vodivost <109 Ohm (naměřený povrchový odpor).
ATEX - direktiva EU 94/9/ES - sjednocení značení a předpisy pro elektrické zařízení určené do prostředí s nebezpečím výbuchu.

web icon Koupit

Je homopolymer acetalu. Nabízí se u něj vyšší mechanická pevnost, tuhost, tvrdost a odolnost proti tečení, stejně jako nižší tepelná roztažnost a často i lepší odolnost proti otěru než u kopolymeru acetalu (POM-C).

web icon Koupit

ERTACETAL H-TF je směs materiálu DELRIN AF a kombinací teflonových (PTFE) vláken, rovnoměrně rozptýlených v acetalových pryskyřicích.

Velká část síly, která je vlastní ERTACETALu H je zachována. Některé vlastnosti se změnily v závislosti na přídavku PTFE vláken, matriál je tak měkčí a méně tuhý. Ve srovnání s ERTACETALem C a H, tento materiál nabízí vynikající kluzné vlastnosti. Ložiska vyrobená z tohoto materiálu vykazují nízké tření, dlouhou životnost proti opotřebení a téměř neprokluzují.

Tento typ materiálu POM C je vhodný pro komponenty ve zdravotnické technice a automobilovém průmyslu, kde je kladen důraz na vysoké tlakové zatížení a vysokou rozměrovou stabilitu.

Tento typ materiálu POM C je elektricky vodivý a má nízký elektrický odpor. Ma vysokou rozměrovou stabilitu a ideální kombinaci tahové pevnosti, tuhosti a rázové houževnatosti. Je vhodný pro ochranu elektrických komponent při výrobě, transportu, skladování a balení. Technologie ochrany proti výbuchu, polovodičový průmysl, čistírny odpadních vod, cementárny např.: kola, vodící profily, kolejnice, elementy, držadla a další.

web icon Koupit

Tento typ materiálu POM C je antistatický a má nízký elektrický odpor. Neobsahuje karbonovou černou, má dobré kluzné vlastnosti a dobrou kombinaci mechanické pevnosti, tuhosti a rázové houževnatosti.

web icon Koupit

Tento typ materiálu POM C je antistatický, má nízký elektrický odpor a nabízí nízké fluktuace elektrického odporu. Je rozměrově stabilní, má nízkou absorpci vlhkosti a dobré kluzné vlastnosti.

Tebto typ materiálu POM C je určený pro komponenty s poměrně vysokými požadavky v ohledu na kluzné vlastnosti a otěruvzdornost. Má nízký koeficient tření a v podstatě žádné riziko „stick-slip“ efektu. Dobré elektrické a dielektrické chování. Vhodný např.: pro převody, kluzná ložiska, posuvné prvky, a další.

Tento typ materiálu POM je vhodný pro komponenty ve zdravotnické technologii a farmaceutickém průmyslu např.: rukojeti nástrojů, adaptéry. Biokompatibilní s požadavky dle USP třídy VI a DIN EN ISO 10993-5. Vhodný pro sterilizace horkou párou 121°C a sterilizace za použití plasmy (45°C) a etylenoxidu (60°C).

web icon LSG materiály

Součásti vyrobené z ERTACETALu Součásti vyrobené z ERTACETALu Součásti vyrobené z ERTACETALu

Součásti vyrobené z ERTACETALu

Součásti vyrobené z ERTACETALu

Součásti vyrobené z ERTACETALu

Součásti vyrobené z ERTACETALu Polotovary ERTACETAL Součásti vyrobené z ERTACETALu

Součásti vyrobené z ERTACETALu

Polotovary ERTACETAL

Polotovary ERTACETAL

Polotovary ERTACETAL Polotovary ERTACETAL Součásti vyrobené z ERTACETALu

Polotovary ERTACETAL

Polotovary ERTACETAL

Součásti vyrobené z ERTACETALu

Součásti vyrobené z ERTACETALu Součásti vyrobené z ERTACETALu Součásti vyrobené z ERTACETALu

Součásti vyrobené z ERTACETALu

Součásti vyrobené z ERTACETALu

Součásti vyrobené z ERTACETALu

Součásti vyrobené z ERTACETALu Součásti vyrobené z ERTACETALu Součásti vyrobené z ERTACETALu

Součásti vyrobené z ERTACETALu

Součásti vyrobené z ERTACETALu

Součásti vyrobené z ERTACETALuVýběr materiálu