PLASTUM Trading s.r.o.

Tel.: 731 771 853

FLUOROSINT [zpevněný PTFE] Fluoropolymer

Mezi nejdůležitější vlastnosti se řadí:

  • vynikající odolonost proti UV-záření a povětrnostním podmínkám
  • fyziologicky netečný (pouze FLUOROSINT 207)
  • vynikající chemická a hydrolytická odolnost
  • velmi vysoká tepelná odolnost (až 260°C)
  • dobré elektroizolační vlastnosti
  • dobrá odolnost proti otěru
  • nízký součinitel tření
  • nízká hořlavost

Tento materiál má vyhovující složení pro styk s potravinami (FDA). V kombinaci s dobrou mechanickou odolností, rozměrovou stálostí, odolností proti opotřebení a vynikající mimořádnou chemickou a hydrolytickou odolností, otevírá četné možnosti pro použití v potravinářském, farmaceutickém a chemicko-zpracovatelském průmyslu.

web icon Koupit

FLUOROSINT 500 má devětkrát větší odolnost proti deformaci pod zatížením, než PTFE bez plniva. Je tvrdší než PTFE, má lepší vlastnosti opotřebení a vykazuje nízké třecí vlastnosti. FLUOROSINT 500 je také neabrazivní k většině materiálů použitých jako protiplochy.

web icon Koupit

Součásti vyrobené z FLUOROSINTu Součásti vyrobené z FLUOROSINTu Plotovary FLUOROSINT

Součásti vyrobené z FLUOROSINTu

Součásti vyrobené z FLUOROSINTu

FLUOROSINT

Plotovary FLUOROSINT

Plotovary FLUOROSINTVýběr materiálu