PLASTUM Trading s.r.o.

Tel.: 731 771 853

NYLATRON [PA] Polyamid

NYLATRON GSM obsahuje jemně rozptýlené částečky molybdenu (MoS2) díky kterému je zvýšen vliv třecích vlastností aniž by byl narušen vliv rázové houževnatosti a odolnosti proti únavě. Proto má výhodu oproti nemodifikovaným litým polyamidům. Jedná se o velmi často používaný typ polyamidu pro výrobu ozubených kol, ložisek a řemenic.

web icon Koupit

Přidáním molybdenu (MoS2) je tento materiál poněkud tužší, tvrdší a tvarově stálejší než ERTALON 66 SA, ale toto má za následek určité ztráty vrubové houževnatosti. Výsledky nukleačního účinku molybdenu mají za následek zlepšení krystalické struktury a zvýšený vliv na odolnost proti opotřebení. Proto je tento typ materiálu vhodný pro třecí aplikace a ložiska.

web icon Koupit

NYLATRON NSM je originální typ litého polyamidu spolu s přídavkem pevných maziv, která dávají tomuto materiálu samomazný účinek, vynikající třecí vlastnosti, vynikající odolnost proti opotřebení a vynikající možnost pracovat v kombinaci vysokých tlaků a rychlostí (tzv. PV limit) a to až 5x vyšších oproti běžným polyamidům. Je vhodný zejména pro aplikace s vyššími rychlostmi, pro nemazané pohyblivé díly a používá se v aplikacích kde samomazný ERTALON LFX nemůže být použit.

web icon Koupit

Tento modifikovaný litý polyamid se svojí výraznou modrou barvou vykazuje vyšší houževnatost, pružnost a odolnost vůči únavě než ERTALON 6 PLA. Z praxe je prokázáno, že se jedná o výborný materiál pro výrobu ozubených kol, ozubených segmentů a pastorků.

web icon Koupit

NYLATRON LFG je vnitřně mazaný typ litého polyamidu 6, který je samomazný ve skutečném slova smyslu a svým složením je kompatibilní pro styk s potravinami (FDA atest). NYLATRON LFG byl speciálně vyvinut pro nemazané, vysoce zatížené a pomalu pohybující se části, které jsou ve styku s potravinami. Ve srovnání se standardními litými polyamidy nabízí nižší náklady na údržbu a delší životnost.

Jedná se o vysoce výkonný typ litého polyamidu 6 pro ložiskovou třídu, poskytuje ještě lepší odolnost proti opotřebení než NYLATRON NSM, a v kombinaci s vynikající schopností pracovat při vysokém tlaku a rychlosti dosahuje téměř nulové hodnoty stick-slip efektu. Eliminací stick-slip efektu, který je většinou spojený s chvěním nebo pištěním, poskytuje neobyčejné množství řízení pohybu pro vysoce přesné aplikace.

Tento typ extrudovaného polyamidu 6 obsahuje detektorem kovů detekovatelnou přísadu a byl vytvořen speciálně pro použití v potravinářském průmyslu pro zpracování a balení potravin, kde může být snadno vysledovatelný pomocí konvenčních detekčních systémů kde lze detekovat kontaminaci potravin (výsledky se mohou lišit v závislosti na citlivosti použitého detekčního systému). NYLATRON MD je materiál s vyšší odolností proti opotřebení a odolnosti proti únavě, vykazuje nižší absorpci vlhkosti než standardní ERTALON 6 SA. Používá se při teplotách až 80°C, také nabízí vyhovující složení pro styk s potravinami.

web icon Proč modrý POM a MD materiály ?

Tento typ materiálu byl vyvinut tak, aby splňoval požadavky stanovené v testovacím programu prováděném na plastových materiálech pro měření vlastností hořlavosti. Určuje tendenci materiálu buď uhasit nebo šířit plamen v případě zapálení. Protipožární vlastnosti jsou dle UL 94 klasifikovány V0. Splňuje také požadavky stanovené v normě EN 45545-2 - standard specifický pro železniční aplikace - protipožární ochranu na kolejových vozidlech. Testováno podle DIN EN 45545-2: 2013 R24: HL3 a R26: HL3 pro kolejové aplikace. Absence těžkých kovů a halogenů - vyhovuje RoHS. Části vyrobené z Nylatron 66 SA FR mohou být likvidovány podle WEEE. Plně splňuje požadavky nařízení REACH.

web icon Koupit

NYLATRON 66 SA FST je speciálně navržený typ materiálu pro použití v interiérech letadel. Díky svým jedinečným vlastnostem je prvním strojírenským plastovým produktem svého druhu k dispozici jako polotovar (kulatiny a desky). Možnosti zpomalování požáru, kouře a toxicity (FST) umožňují odolávat extrémním teplotám až do 175°C. Materiál je obzvláště vhodný pro jakýkoli druh použití, kde byly dříve možné pouze kovové části např.: konzoly, těsnicí pouzdra, kluzné lišty a těsnící kroužky. Tento materiál je první na trhu s komerčně atraktivním řešením pro interiérové aplikace v letadle. NYLATRON 66 SA FST prošel testy, které splňují požadavky federálního leteckého předpisu FAR 25.853. Je lehký, v porovnání s hliníkem je zde až 60% úspora v hmotnosti.

Součásti vyrobené z NYLATRONu Součásti vyrobené z NYLATRONu Součásti vyrobené z NYLATRONu

Součásti vyrobené z NYLATRONu

Součásti vyrobené z NYLATRONu

Součásti vyrobené z NYLATRONu

Součásti vyrobené z NYLATRONu Polotovary NYLATRON Polotovary NYLATRON

Součásti vyrobené z NYLATRONu

Polotovary NYLATRON

Polotovary NYLATRON

Polotovary NYLATRON GS Polotovary NYLATRON

Polotovary NYLATRON

Polotovary NYLATRONVýběr materiálu