PLASTUM Trading s.r.o.

Tel.: 731 771 853

TEFLON [PTFE] Polytetrafluoretylen

Velmi dobře známý a hodně používaný polymer s velmi vysokou teplotní odolností, vynikající chemickou odolností, téměř nulovou nasákavostí, vysokou odolností proti stárnutí a extranízkým součinitelem tření-tudíž i dobrými kluznými vlastnostmi umožňují použití TEFLONu tam, kde nemůže být použit jiný plast.

Mezi nejdůležitější vlastnosti se řadí:

 • schopnost pracovat v širokém rozpětí teplot (-200°C až +260°C)
 • výborné dielektrické vlastnosti
 • vynikající chemická odolnost
 • vynikající těsnící schopnosti
 • nízká odolnost proti otěru
 • výborné kluzné vlastnosti
 • téměř nulová nasákavost
 • odolnost proti stárnutí

Možnosti použití:

 • kluzná pouzdra, těsnění, kroužky, ucpávky a potrubí pro chemicky agresivní prostředí
 • obrovský rozsah použití pro těsnící aplikace
 • součásti v leteckém a kosmickém průmyslu
 • součásti a díly pro farmaceutický průmysl
 • kluzné lišty a vedení pro vysoké teploty
 • součásti pro elektrotechnický průmysl
 • součásti pro potravinářský průmysl
 • součásti lékařských přístrojů

Nejčastěji používaný zástupce rodiny fluoropolymerů. Vyniká vysokou chemickou odolností ve spojení s širokým rozmezím pracovních teplot (-200 až +260°C), malou zápalností a nízkým vývinem kouře při hoření. TEFLON má i dobrou otěruvzdornost. Má vynikající elektroizolační vlastnosti i při vysokých kmitočtech. V přírodní barvě je bílý, na omak mastný, pružný s dobrou rázovou pevností. Má značný sklon k studenému toku při zatížení. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti.

web icon Koupit

Plněním čistého PTFE skelnými vlákny se zvýší odolnost proti opotřebení, tlaková odolnost a tuhost. Sníží se lineární teplotní roztažnost a odolnost proti tečení (creep), obecně se dosáhne lepších mechanických vlastností i při vysokých teplotách.

web icon Koupit

Plněním čistého PTFE uhlíkem se zvýší odolnost proti tečení (creep), tvrdost , odolnost proti opotřebení a tepelná vodivost. Je vhodný pro statické a dynamické těsnění vody a vodní páry. Vzhledem k obsahu uhlíku může být snížená chemická odolnost při použití oxidačních činidel.

Plněním čistého PTFE uhlíkem a grafitem se zvýší odolnost proti tečení (creep), tvrdost a odolnost proti opotřebení zejména při zvýšených teplotách. Vzhledem k obsahu uhlíku může být snížená chemická odolnost při použití oxidačních činidel.

web icon Koupit

Plněním čistého PTFE grafitem dosáhneme velmi nízkého koeficientu tření.

web icon Koupit

Plněním čistého PTFE bronzem se zvýší odolnost proti opotřebení, abrazi, tlaková odolnost a tuhost. Je vhodný pro vysokorychlostní součásti jako ložisková pouzdra a dynamická těsnění. Obecně se dosáhne lepších kluzných a mechanických vlastností i při vysokých teplotách. Vzhledem k obsahu bronzu má sníženou chemickou odolnost.

web icon Koupit

Součásti vyrobené z TEFLONu Součásti vyrobené z TEFLONu Součásti vyrobené z TEFLONu

Součásti vyrobené z TEFLONu

Součásti vyrobené z TEFLONu

Součásti vyrobené z TEFLONu

Součásti vyrobené z TEFLONu Součásti vyrobené z TEFLONu Součásti vyrobené z TEFLONu

Součásti vyrobené z TEFLONu

Součásti vyrobené z TEFLONu

Součásti vyrobené z TEFLONu

Součásti vyrobené z TEFLONu Polotovary TEFLON Polotovary TEFLON

Součásti vyrobené z TEFLONu

Polotovary TEFLON

Polotovary TEFLON

Součásti vyrobené z TEFLONu Součásti vyrobené z TEFLONu Součásti vyrobené z TEFLONu

Součásti vyrobené z TEFLONu

Součásti vyrobené z TEFLONu

Součásti vyrobené z TEFLONu

prášek PTFE

prášek PTFE čistý - velikost částic 100-180 µmVýběr materiálu