PLASTUM Trading s.r.o.

Tel.: 731 771 853

SYMALIT PVDF [PVDF] Polyvinylidenfluorid

Mezi nejdůležitější vlastnosti se řadí:

  • velmi dobrá odolnost proti pronikavé radiaci (mnohem lepší než u jiných fluoropolymerů)
  • dobrá mechanická pevnost, tuhost a odolnost proti tečení (lepší než u ostatních fluoropolymerů, např. PTFE)
  • dobré kluzné vlastnosti a odolnost proti opotřebení (mnohem vyšší než PTFE)
  • vysoká max. přípustná provozní teplota až 150°C trvale, 160°C krákodobě
  • vynikající odolnost proti vlivům počasí a UV záření
  • fyziologicky inertní (pro styk s potravinami)
  • vynikající chemická a hydrolytická odolnost
  • vysoká tuhost i při nízkých teplotách
  • dobré elektroizolační vlastnosti
  • inherentní nízká hořlavost

SYMALIT 1000 PVDF je vysoce krystalický fLuoropolymer, který kombinuje dobré mechanické, tepelné a elektrické vlastnosti s vynikající chemickou odolností. Je zvláště vhodný pro styk s potravinami (FDA atest).

web icon Koupit

SYMALIT 1020 PVDF [PVDF] barva oranžová

Tento materiál SYMALIT 1020 PVDF se využívá výhradně pro svařování plastů. Oranžová barva poskytuje více viditelný kontrast a usnadňuje tak proces svařování.

SYMALIT ESd PVDF [PVDF] barva černá

SYMALIT ESd PVDF je materiál s vysokým povrchovým odporem. Je proto vhodný pro využitý v zařízeních, které musí být v souladu se směrnicí 94/9/ES (ATEX). Nejčastější využití tohoto materiálu je pro obložení reaktorů, nádrží či potrubí, kde se očekává výbušné prostředí či je v nich přepravováno výbušné médium.

SYMALIT Flex 1000 PVDF [PVDF] natural

Součásti vyrobené z PVDF

Součásti vyrobené z PVDFVýběr materiálu