PLASTUM Trading s.r.o.

Tel.: 731 771 853

Využití technických plastů ve vodních stavbách


Jedním z nejpoužívanějších technických plastů ve vodních stavbách je UHMW-PE 1000 (TIVAR 1000).

Tento materiál je použitelný ve velmi náročných podmínkách, jimž jsou vodní díla vystavována, díky svým pro tyto stavby vynikajícím vlastnostem jako jsou nulová nasákavost, výborné kluzné vlastnosti, otěruvzdornost, dobré mechanické i chemické vlastnosti, odolnost klimatickým podmínkám včetně UV záření, vysoká životnost, vodonepropustnost, odolnost proti houbám, plísním, cizopasníkům, většinou bezúdržbový provoz, vysoká rázová houževnatost i při minusových teplotách, odolnost běžným kyselinám i zásadám, nenamrzání jeho povrchu a velmi nízká hmotnost. Další výhodou tohoto materiálu je, že se dá opracovávat a tvarovat běžnými strojírenskými postupy jako je řezání, vrtání, frézování, broušení, soustružení, ohýbání i svařování.

Aplikací tohoto technického plastu je dnes ve vodních stavbách velké množství, můžeme jmenovat například boční těsnění jezové klapky, obložení boků hráze jezu kde tímto opatřením nedochází k přimrzání ocelových boků klapky ke stěně a snižuje se tření při pohybech klapkou. Obklady pilotů nebo části hrází přístavních mol, kanálů a zdymadel kde prokazatelně snižuje poškození boků plavidel a výrazně zvyšuje životnost této ochrany oproti dosud používanými exotickými dřevy, díky možnosti barevného provedení v celé hmotě materiálu mohou být zviditelněny pomocné provozní konstrukce např.: žebříky. Dále může být tento materiál díky svým kluzným vlastnostem a otěruvzdornosti využit pro různá vedení, vodicí lišty regulačních hradítek, vodicí kameny a pouzdra. Další využití může být na akumulačních nádržích, odkalištích, čističkách odpadních vod, štolách, tunelech, hradidlech, stavidlech, dopravnících shrabků, česlí a jiných hydrotechnických zařízeních.

Plasty a vodní stavby


Plasty a vodní stavby


Plasty a vodní stavby


Plasty a vodní stavby


Plasty a vodní stavby


Plasty a vodní stavby


Plasty a vodní stavby


Plasty a vodní stavby


Plasty a vodní stavby
Pro bližší informace prosíme kontaktujte naše technické oddělení - viz. sekce kontakty.pdf icon Soubor "Využití technických plastů ve vodních stavbách" určený ke stažení nebo k tisku.Výběr materiálu